75%
تخفیف

آموزش فصل اول زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

این دوره مناسب چه کسانی است؟ کسانی که با یادگیری فصل سوم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارند. دانش آموزانی…

۱۰,۰۷۹
30,000 تومان
74%
تخفیف

آموزش فصل دوم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان

این دوره مناسب چه کسانی است؟ کسانی که با یادگیری فصل سوم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارند. دانش آموزانی…

۹,۳۴۰
29,000 تومان
74%
تخفیف

آموزش فصل سوم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

این دوره مناسب چه کسانی است؟ کسانی که با یادگیری فصل سوم زیست شناسی سال یازدهم مشکل دارند. دانش آموزانی…

۸,۰۷۹
25,000 تومان
74%
تخفیف

آموزش فصل چهارم زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
۷,۷۰۰
23,000 تومان
100%
تخفیف

تدریس ویدئویی زیست دهم فصل هفتم

بدون امتیاز 0 رای
90000 – رایگان!
۷,۱۹۵
90000 – رایگان!
100%
تخفیف

تدریس ویدئویی زیست دهم فصل ششم

بدون امتیاز 0 رای
89000 – رایگان!
۷,۹۵۰
89000 – رایگان!
100%
تخفیف

تدریس ویدئویی زیست دهم فصل پنجم

بدون امتیاز 0 رای
69000 – رایگان!
۹,۶۵۶
69000 – رایگان!
100%
تخفیف

تدریس ویدئویی زیست دهم فصل سوم

بدون امتیاز 0 رای
75000 – رایگان!
۸,۹۹۵
75000 – رایگان!
100%
تخفیف
۸,۹۲۵
89000 – رایگان!
100%
تخفیف

تدریس ویدئویی زیست دهم فصل 1

بدون امتیاز 0 رای
85000 – رایگان!

این دوره مناسب چه کسانی است؟ کسانی با یادگیری فصل اول زیست شناسی سال دهم مشکل دارند. دانش آموزانی که…

۷,۰۶۰
85000 – رایگان!